The Office of

Zan Group

הרצליה

סניף שני לקבוצת נדל"ן ותיקה ומוכרת בעיר המתמחה בהתחדשות עירונית ושיווק פרויקטים בבניה.
הפרויקט כלל תכנון ועיצוב מלא מרמת המעטפת.
נגישות